De Chabo Liefhebbers Club of afgekort C.L.C. is in Nederland opgericht in het jaar 1964 op 19 januari door de heren Huneus als voorzitter de heer Hauber als secretaris - penningmeester en de heer T.Spierenburg als commissaris en er werden toen op deze dag 25 personen lid. De Chabo Liefhebbers club is aangesloten bij Kleindier Liefhebbers Nederland.Wilt u lid worden van deze vereniging dan kunt u zich opgeven via contacten op deze website de contributie is 15 euro per jaar en kan u storten op bankrekening NL11INGB 0005 0964 93 ten name van Chabo Liefhebbers Club Assendelft.